Adres

Tank Service Europoort
Moezelweg 181
3198 LS Europoort Rotterdam
Havennummer 5612
info@tseur.nl
Kvk nummer: 27226116

Tel. 088 - 356 5566

Route

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: van 08:00 tot 18:00 uur
Zaterdag: van 08:00 tot 13:00 uur

Op zondag zijn wij gesloten.


Op de volgende feestdagen zijn wij gesloten: pasen, pinksteren, en kerst.

Contact

Algemeen
Gert Leich
Tel. 088 - 356 5566
24/7 bereikbaar voor noodgevallen
werkplaats@tseur.nl

LEVERINGSVOORWAARDEN

Leveringsvoorwaarden

De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op al onze diensten kunt u hier downloaden in PDF formaat. Om deze documenten te openen, heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Dit programma kunt u eventueel hier downloaden. Disclaimer

Kees in ’t Veen Beheer B.V. (ook handelend onder de naam Tank Service Europoort) en haar dochtervennootschappen (Kees in ’t Veen Tanktransporten B.V., Tank Cleaning Europoort B.V., Container Terminal Europoort B.V. en Koffietijd Europoort B.V.) besteden uiterste zorg aan het actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze website verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. Kees in ’t Veen Beheer B.V. en haar dochtervennootschappen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor zowel directe als indirecte schade, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van de inhoud of het gebruik van deze website. Dit geldt ook voor de websites waar op deze website naar wordt verwezen.

Privacy

Via, of naar aanleiding van, deze website ontvangen reacties worden vertrouwelijk behandeld. Verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Copyright

Alle rechten op de via deze website verstrekte informatie, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, beeldmerken, logo’s en fotomateriaal, zijn voorbehouden aan Kees in ’t Veen Beheer B.V. en/of haar dochtervennootschappen. Het is niet toegestaan enige inhoud van deze website openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de voorafgaande toestemming van Kees in ’t Veen Beheer B.V. en/of haar dochtervennootschappen. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan.