Page 8 - ITT TankCleaning
P. 8

Altijd onderweg                     Always en route
         Tanktransport zowel in Nederland als over de grens; dat  Tank transport in the Netherlands as well as across
         is het specialisme van Kees in ’t Veen Tanktransporten.  the border: that’s the speciality of Kees in ’t Veen
         Onze tankwagens en tankcontainerwagens vervoeren    Tanktransporten. Our tank trailers and tank container trucks
         voedingsmiddelen, chemicaliën en (koel)gassen.     carry foodstuffs, chemicals and gases, including coolant
                                     gases.
         We werken daarbij met goed opgeleide Nederlandse chauffeurs
         en een professionele logistieke afdeling. Zij zorgen gezamenlijk,  To do this we work with well-trained Dutch drivers and a
         met behulp van ons Transport Management System, voor een  professional logistics department. Together with our Transport
         deskundige en accurate uitvoering van de opdrachten van  Management System they ensure the expert and accurate
         klanten.                        implementation of our clients’ commissions.

         Bij ons is uw lading in veilige handen. Zo voldoen we bij het  Your load is in safe hands with us, thanks to our complying with
         transport van gevaarlijke en ongevaarlijke stoffen aan alle  all the strict legislation concerning the transport of hazardous
         strenge wet- en regelgeving.              and non-hazardous substances.

         Ons wagenpark bestaat uit een groot aantal trekkers,  Our vehicle fleet consists of a large number of tractor units,
         (tank)opleggers en containerchassis, met een diversiteit aan  trailers, tank trailers and container chassis, with a wide range of
         mogelijkheden door uitrusting met chemie- en foodpompen,  facilities made possible by their being equipped with pumps for
         compressoren e.d. Hierbij staat zichtbare kwaliteit hoog in het  chemicals and foodstuffs, plus compressors, etc. Visual quality is
         vaandel. Dit is mede mogelijk doordat wij beschikken over een  given high priority here, which we achieve partly by having our
         eigen technische dienst.                own technical department.

         Dankzij de samenwerking met onze partners binnen het ITT- Thanks to collaboration with our partners in the ITT concept,
         concept kunnen wij meer dan alleen transport aanbieden.  we can offer more than just transport. All our activities are
         Alle activiteiten worden met dezelfde passie voor kwaliteit  performed with the same passion for quality, and we are happy
         uitgevoerd. Wij zijn graag voor u onderweg.       to be en route for you.
     Art KIV.indd  8                                                                       20-04-17  13:01
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13