Page 6 - ITT TankCleaning
P. 6

Wij vullen elkaar aan                  We complement each

                                     other

         Ons transportservicecentrum ITT-Europoort in Rotterdam  Our ITT-Europoort transport service centre in Rotterdam
         herbergt de volgende, elkaar aanvullende bedrijven:   houses the following mutually-complementary companies:

         •  Kees in ’t Veen Tanktransporten - Internationaal tanktransport  • Kees in ’t Veen Tanktransporten - International tank transport
         van chemicals en food                  of chemicals and food

         •  Tank Cleaning Europoort - Reiniging van tankauto’s en  • Tank Cleaning Europoort - Cleaning tank trailers and containers
         containers
                                     • Container Terminal Europoort - Storing laden and empty tank
         •  Container Terminal Europoort - Opslag van lege en beladen  containers
         tankcontainers
                                     • Flaxfield Europe - Worldwide sales and engineering of tank
         • Flaxfield Europe - Wereldwijde verkoop en engineering van  containers
         tankcontainers
                                     • Tankwell - Developing and manufacturing of light weight
         • Tankwell - Ontwikkeling en productie van lichtgewicht  composite tank containers
         composiet tankcontainers
                                     • Aspenal - Repairing, testing, modifying and refurbishment of
         • Aspenal - Reparaties, keuringen, modificaties en revisies van  tank containers
         tankcontainers
                                     • Tank Service Europoort* - Maintenance of vehicle fleets and
         • Tank Service Europoort* - Onderhoud wagenpark en installatie installations

         • Koffietijd Lunchroom* - Restaurant en outdoor cateringservices • Koffietijd Lunchroom* - Restaurant and outdoor catering
                                     service
         • Profile DBS Tyrecenter* - 24 uur bandenservice
                                     • Profile DBS Tyrecenter* - 24-hour tyre service
         •  Best Trucks Europoort* - Verkoop en onderhoud van trucks en
         trailers                        • Best Trucks Europoort* - Selling and maintaining trucks and
                                     trailers
         * Niet opgenomen in deze brochure
                                     * Not included in this brochure     Art ITT.indd  6                                                                       21-04-17  15:02
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11